Anmol Suvichar - Hindi Quotes

Best Collection Of Anmol Vachan, Hindi Suvichar, Hindi Quotes Images

Mangal Murti Maruti Nandan Sakal Amangal Mul Nikandan

मंगल मूरति मारुती नंदन
सकल अमंगल मूल निकंदन

पवन तनय संतन हितकारी
हृदय विराजत अवध बिहारी

मात पिता गुरु गणपत शारद
शिवा समेत शभु सुक नारदचरण बंदी बिनवौ सब काहू
देहु राम पद नेह निबाहू

बन्दहुँ राम लखन बैदेही
यह तुलसी के प्रमा सनेही

Leave a Reply

Recent Posts
Anmol Suvichar - Hindi Quotes © 2015