Jab Kuch Second Ki Muskurahat Se Tasveer Achchi Aa Sakti Hai, To Hamesha Muskura Ke Jeeney Se Zindagi Achchi Q Nahi Ho Sakti..!!
Jab Kuch Second Ki Muskurahat Se Tasveer Achchi Aa Sakti
Hai,
To Hamesha Muskura Ke Jeeney Se Zindagi Achchi Q Nahi Ho
Sakti..!!

Leave a Reply