Sai Baba Suvichar In Hindi, Anmol Suvichar In Hindi, Anmol Vachan On Images, Hindi Quotes Pictures

Sai Baba Suvichar In Hindi, Anmol Suvichar In Hindi, Anmol Vachan On Images,  Hindi Quotes Pictures
Sai Baba : Yadi koi kitni hi ninda kyon na kare
Sai Baba Suvichar In Hindi, Anmol Suvichar In Hindi, Anmol Vachan On Images,  Hindi Quotes Pictures:

Yadi koi kitni hi ninda kyon na kare, phir bhi katu uttar dekar tum uspar krodh na karo, yadi is prakar se in prasango se bachte rahoge to yeh nishchit hai ki tum sada sukhi rahoge. – Sai Baba

<<< Home – Anmol Suvichar, Anmol Vachan & Hindi Quotes  >>>