Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike

Durga Mantra On Images, Durga Mantra With Meaning, Durga Mantra Images, Hindi Durga Mantra On Pictures
Durga Mantra : Sarva mangala mangalye shive sarvaartha saadhike
Durga Mantra On Images, Durga Mantra With Meaning, Durga
Mantra Images, Hindi Durga Mantra On Pictures :

।। ॐ श्री
दुर्गादेव्यै नमः ।।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि
नमोऽस्तुते ।।
    अर्थात सर्व मंगलवस्तुओंमें
मंगलरूप, कल्याणदायिनी, सर्व पुरुषार्थ
साध्य करानेवाली, शरणागतोंका
रक्षण करनेवाली हे
त्रिनयने, गौरी, नारायणी ! आपको
मेरा नमस्कार है